Wat doet de Klantenraad?

De Klantenraad is de baas binnen Hugo. Hier worden de beslissingen genomen. De bewoners zijn niet tevreden over de schoonmaak in hun flat; moet GoedeStede op zoek naar een ander schoonmaakbedrijf? De Klantenraad bepaalt ook welke mensen in het Dagelijks Bestuur zitten. Als een bestuurder geen goed werk levert, kan de Klantenraad hem of haar ook ontslaan. Verder werkt Hugo met werkgroepen en adviesraden. De Klantenraad bepaalt welke werkgroepen en adviesraden er zijn, hoe groot ze zijn en welke mensen in de verschillende werkgroepen en adviesraden zitten. Op die manier heeft Hugo dus ook direct invloed op het beleid van GoedeStede.

Hoe werkt  de Klantenraad?

Iedereen in de Klantenraad doet mee in een werkgroep of een adviesraad. De mensen in de Klantenraad vertegenwoordigen hun eigen werkgroep of adviesraad. Samen bespreken zij allerlei onderwerpen waar een besluit over genomen moet worden. Soms wordt een onderwerp besproken, omdat het een probleem is waar huurders last van hebben. Het kan ook zijn dat GoedeStede of de gemeente om een advies vraagt.

Als er een probleem is dat tijdens het overleg meteen opgelost kan worden, dan gebeurt dat natuurlijk ook meteen. Als er een besluit is genomen, dan geeft het Dagelijks Bestuur het door aan GoedeStede.

Het kan natuurlijk gebeuren dat er tijdens de vergadering niet direct een oplossing bedacht kan worden. Het onderwerp wordt dan verder uitgewerkt in een van de Adviesraden en Werkgroepen. De volgende keer dat de Klantenraad dan bij elkaar komt, vertelt iemand uit de werkgroep of adviesraad welke oplossing ze hebben bedacht. Die oplossing wordt dan in de Klantenraad besproken. Daarna wordt het voorstel aangenomen of afgewezen. Als het wordt aangenomen, moet het Dagelijks Bestuur het advies doorgeven aan GoedeStede.

Wie zitten in de Klantenraad?

In de Klantenraad zitten alleen huurders van GoedeStede. Iedereen in de Klantenraad doet mee in een werkgroep of adviesraad; elke adviesraad en werkgroep bepaalt zelf wie naar de Klantenraad wordt afgevaardigd. In de Klantenraad is plaats voor maximaal 20 mensen. Dat staat namelijk in de Regels van Hugo. Nu zitten in de Klantenraad (naast de leden van het Dagelijks Bestuur):

 1. Ed
  adviesraad Duurzaam
 2. Mia
  adviesraad Duurzaam
 3. Marielle
  adviesraad (Ver)Huren/Veilig&Leefbaar/3HO
 4. Gerda
  adviesraad (Ver)Huren/Velig&Leefbaar/3HO
 5. Marianna
  werkgroep Social Media
 6. Elly
  werkgroep Ondersteuning