Wat doet het Dagelijks Bestuur?

Het Dagelijks Bestuur zorgt ervoor dat alle andere vrijwilligers binnen Hugo kunnen doen wat ze willen doen. Het Dagelijks Bestuur zorgt er bijvoorbeeld voor dat er een kantoorruimte beschikbaar is met de juiste apparatuur en natuurlijk een goede koffiemachine. Voor GoedeStede is het Dagelijks Bestuur ook de groep mensen met wie ze overleggen. Als er advies gegeven wordt, geeft het Dagelijks Bestuur dat dus door aan GoedeStede. Voor het maken van afspraken onderhandelt het Dagelijks Bestuur met GoedeStede, de gemeente en eventueel andere partijen. Verder onderhoudt het Dagelijks Bestuur contacten met de vrienden van Hugo.

Hoe werkt het Dagelijks Bestuur?

Om advies te geven, moet het Dagelijks Bestuur wel weten wat de huurders willen dat er gebeurt. Een groepje huurders spreekt dat met elkaar af. Dat doen ze in de Klantenraad. De Klantenraad bepaalt welk advies er gegeven moet worden en het Dagelijks Bestuur geeft dat door aan GoedeStede. Als het gaat om het maken van afspraken, dan onderhandelt het Dagelijks Bestuur daar met GoedeStede over. Dat mag dan binnen de ruimte die de Klantenraad heeft gegeven (bijvoorbeeld maximaal 2% huurverhoging, maar dan moeten er minimaal 500 woningen worden gebouwd of er moeten minimaal 500 woningen groener worden gemaakt).

Wie zitten in het Dagelijks Bestuur?

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Reint
    Voorzitter
  • Shauna
    Secretaris
  • Wouter
    Adviseur

Vanuit de werkgroep Ondersteuning & Service is René de medewerker Boekhouding en Elly is allround medewerker.