Statuten
De notaris heeft voor mij statuten opgesteld. Daar staat in wat ik mag doen en op welke manier dat gebeurt. De officiële statuten zijn via deze link te downloaden. 

Privacyreglement
Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Benieuwd hoe ik dat doe? Download dan het privacyreglement.

Disclaimer Hugo
Aan de inhoud van mijn e-mails, website, brochures en andere communicatieuitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer mailings bewonerscommissies
De bewonerscommissies kunnen via mij mailings versturen naar de huurders in hun eigen gebouw/wijk. Deze mailings zijn te herkennen doordat mijn logo vervangen is door het logo van de desbetreffende bewonerscommissie en de verwijzing onderaan de e-mail naar deze pagina. De inhoud van de e-mailing valt onder verantwoordelijkheid van de bewonerscommissie die de e-mailing heeft verstuurd. Aan de inhoud van de e-mail kun je geen rechten ontlenen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van de e-mailing en de eventuele gevolgen voor het opvolgen van adviezen en/of stappenplannen die in de e-mail staan vermeld. Bij het versturen van de e-mailing is gewerkt volgens mijn privacyreglement (zie hierboven). Vragen over de e-mailing? Neem contact op met de bewonerscommissie. De contactgegevens zijn te vinden via deze link.

Copyright
Creative Commons-Licentie
Mijn teksten (digitaal en op papier) vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Foto's zijn en blijven eigendom van de rechtmatige eigenaar en zijn met toestemming gebruikt.