werkgroep 3HO

Profiel

In de werkgroep 3HO zitten de vertegenwoordigers van Hugo, die binnen 3HO (= 3 Huurders Organisaties) Hugo, onafhankelijk van GoedeStede, vertegenwoordigen in het stedelijk overleg van Gemeente, Corporaties en Huurdersorganisaties.

De gemeente verstrekt de Woonvisie, waarin zij haar standpunt met betrekking tot de diverse onderwerpen neerlegt en die dient als uitgangspunt voor onderhandelingen over nieuwe afspraken (de Prestatieafspraken) met betrekking tot de regels voor bv. het verstrekken van een woning, het bepalen van het aantal te bouwen woningen en in welke sector deze dan gebouwd moeten worden (sociaal of vrije) e.d.

Dit doen de leden van deze werkgroep samen met de vertegenwoordigers van de huurdersverenigingen van zowel de Alliantie als Ymere in het overlegorgaan 3HO , voordat zij met hun standpunt deelnemen aan het uitgebreidere overleg met gemeente en corporaties. 

Binnen Hugo is er samenwerking en overleg met zowel de werkgroep (Ver)Huren als Veilig & Leefbaar, om zo gezamenlijk het standpunt van Hugo te bepalen t.o.v. de diverse onderwerpen. 

Concrete onderwerpen

  • Bouwen woningen (soort, locaties)
  • Toewijzingsbeleid
  • Veiligheid
  • Energiebesparing (gasloos wonen, duurzaamheid)
  • Van Groot naar Beter

De mensen

Lijkt het jou interessant om in deze werkgroep mee te denken? Het is dan handig als je juridische en ambtelijke teksten kunt lezen en begrijpen. Kun je goed samenwerken en discussiëren over de voors en tegens van de betreffende onderwerpen? En laat jij je niet snel omver praten als je tegengas krijgt in deze beide overleg organen? Als dat allemaal geen probleem voor jou is, laat dan snel wat van je horen! Neem daarvoor contact op en kom koffie drinken in Hugo's Woonkamer.


Blijf op de hoogte

Contact
  • Brouwerstraat 4a
    1315 BP Almere


    M: 06 - 23 27 44 99  

© 2020 Hugo Almere, All Rights Reserved