Profiel

De werkgroep Prestatie-afspraken & 3HO houdt zich, namens HUGO, bezig met de onderhandelingen tussen de huurdersorganisaties, woningcorporaties en de Gemeente. Het doel is om te komen tot gezamenlijke prestatie afspraken in Almere. Dit gaat dus over te bouwen woningen, toewijzingsbeleid, veiligheid en duurzaamheid. De werkgroep koppelt deze informatie terug naar de adviesraad (Ver)Huren. Hier wordt gezamenlijk het standpunt van Hugo bepaalt.