In het kort

De Klantenraad is de samenwerking tussen alle adviesraden en werkgroepen. De adviesraden zoeken dingen uit over een bepaald onderwerp en als het kan, worden daar verschillende voorstellen voor bedacht. De verschillende voorstellen worden besproken in de Klantenraad en in de Klantenraad wordt voor een bepaald voorstel gekozen. Dat wordt de optie waar we voor gaan. In de Klantenraad worden dus de beslissingen genomen. Wat er gebeurt nadat een beslissing is genomen, is afhankelijk van het onderwerp. Misschien is het een advies dat aan GoedeStede wordt gegeven, maar het kan ook betekenen dat er een bewonersbijeenkomst wordt georganiseerd waar GoedeStede niets mee te maken heeft. Het kan bijvoorbeeld ook over mijn jaarbudget gaan: misschien gaat er meer/minder geld naar opleidingen en meer/minder geld naar communicatie.

Concrete voorbeelden

 • Jaarlijkse huurverhoging – adviesraad (Ver)Huren
 • Gepland en ongepland onderhoud – adviesraad Duurzaam en adviesraad Veilig & Leefbaar
 • Bewonersbijeenkomst – werkgroep Communicatie
 • Openingstijden GoedeStede – werkgroep Ondersteuning & Service
 • Jaarplanning en financiële verantwoording – Dagelijks Bestuur

Voorbeeld 1

Als je meedoet in de Klantenraad, ben je actief in minimaal 1 adviesraad of werkgroep. De Klantenraad bestaat uit maximaal 20 personen, eerlijk verdeeld over het aantal adviesraden en werkgroepen. Er zijn nu 6 adviesraden en werkgroepen:

 1. Adviesraad Duurzaam
 2. Adviesraad Veilig & Leefbaar
 3. Adviesraad (Ver)Huren
 4. Werkgroep Bewonerscommissies
 5. Werkgroep Communicatie
 6. Werkgroep Service & Ondersteuning

Uit elke adviesraad en werkgroep kunnen maximaal 3 mensen meedoen in de Klantenraad. Het aantal personen uit een adviesraad/werkgroep is wel voor alle adviesraden/werkgroepen hetzelfde. Als er meer adviesraden en werkgroepen komen, dan daalt het aantal van 3 mensen naar 1 of 2. Het is namelijk belangrijk dat elke adviesraad en werkgroep zeggenschap krijgt in de Klantenraad. Zij zijn namelijk de stem van de huurder over een bepaald onderwerp.

Meedoen?

Wil je meedoen in de Klantenraaad? Bepaal dan eerst in welke adviesraad of werkgroep je wil meedoen. Vanuit die adviesraad/werkgroep kun je meedoen in de Klantenraad. Je kunt kiezen uit de volgende adviesraden en werkgroepen: