In het kort

In het Dagelijks Bestuur zitten de regelaars. De adviesraden en werkgroepen zoeken van alles uit en doen een voorstel. Het voorstel wordt besproken in de Klantenraad. Daar wordt besloten of het een goed voorstel is of niet. Als het een goed voorstel is, dan zorgt het Dagelijks Bestuur ervoor dat het wordt uitgevoerd (of ze doen in ieder geval een poging). Het Dagelijks Bestuur overlegt hiervoor met GoedeStede, de andere huurdersorganisaties in Almere, de gemeente Almere of een andere partij.

Concrete onderwerpen

De onderwerpen van het Dagelijks Bestuur zijn heel gevarieerd. Het kan gaan over de huurverhoging, het aantal nieuw te bouwen woningen, maar ook over mijn eigen begroting (daar doet het Dagelijks Bestuur een voorstel voor; de Klantenraad geeft wel of geen akkoord).

De mensen

Is vergaderen en mensen overtuigen wel jouw dingetje? Meld je dan aan voor een functie binnen het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een Voorzitter en 2 á 3 Algemene Bestuursleden. Interesse? Laat snel wat van je horen, neem dus contact op en kom koffie drinken in Hugo's Woonkamer.