Jaarverslag Hugo 2019

Medio Januari 2019 trad het nieuwe dagelijkse bestuur effectief aan en werd de overdracht geëffectueerd door het oprichtingsbestuur.

Na akkoord van de klantenraad, hebben wij een tekstschrijver (op afroep) ingehuurd, evenals een Joomla specialist (deels op afroep). Deze laatste fungeert nu als webmaster voor de website en Joomla.

Voor onze server en onze computers hebben wij een IT specialist (deels op afroep) ingehuurd (na akkoord klantenraad). Ook is er monitoring aangebracht voor licenties & beveiliging, evenals een ICT link, zodat eventueel bij storingen op afstand direct kan worden ondersteund. De specialist van Computerdocs is door het bestuur tevens aangesteld als eindverantwoordelijke IT specialist. Hiermee is de stabiliteit van Hugo gewaarborgd (ICT, Joomla, website en tekst schrijven) en kunnen activiteiten zonder problemen worden voortgezet.

Wat heeft Hugo het afgelopen jaar al gedaan en bereikt? Even alle punten op een rijtje:

 • De bewonerscommisies van GoedeStede uitgenodigd om zich te verenigen en bij Hugo aan te sluiten. Er zijn enkele gesprekken geweest in Hugo's woonkamer en enkele bewonerscommissies zijn door Hugo bezocht.
 • Hugo heeft ook dit jaar een zevental adviezen uitgebracht aan GoedeStede (verder GS genoemd), het resultaat van onze adviesraden: 
  t.a.v. huurverhoging, nieuw cilinderslot bij betrekken huurwoning, energie coaches inzetten, Tiny House afstoten binnen GS, 2 individuele klachten (die onze aandacht vroegen in verband met toepassing brede groep), het opzetten van een ouderencentrum.
 • Verder heeft Hugo in samenwerking met GS de klachtenprocedure inzichtelijk weten te maken: wat is een reparatieverzoek, een vraag, een klacht en hoe werkt de procedure? Deze uitleg en stappenplan staan op de website van Hugo, onder In ego Huurders - klachten/reparaties
 • Hugo heeft ook positief geadviseerd richting GS in zake de overgang op volledige groene stroom in alle centrale ruimten van de GS panden.
 • Ook was Hugo actief binnen 3HO en de werkvergaderingen voor de prestatieafspraken op het stadhuis. Voor de nieuwe vertegenwoordigers en de adviesraad verhuur/wonen is een training gegeven, voor vergroting van achterliggende kennis rond alles wat de prestatieafspraken raakt.
 • Interviews zijn gegeven aan Almere Deze Week en Edes
 • Presentatie werd gegeven aan woningcorporatie Waterweg Wonen in Vlaardingen, die de Hugo opzet graag wilde leren.
 • Mailingen zijn uitgegaan en een tweetal bijeenkomsten in de wijken zijn gerealiseerd, te weten Stedenwijk-Noord (veiligheid) en Staatsliedenwijk (hoe prettig woon je in je wijk?)
 • In 2019 zijn meer als 100 vragen en/of klachten binnen gekomen en telefonisch of schriftelijk beantwoord.
  Huurders beginnen Hugo te kennen en te vinden!
 • Gesprekken zijn gevoerd op de politieke markt en met politieke partijen. Iets wat zich hopelijk in een later stadium zal uitbetalen in samenwerking.
 • Gesprekken op maandbasis zijn gevoerd met de manager wonen van GS, gesprekken met de directie van GS en de Raad van Commisarisen.
 • Ook is Hugo actief betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure van 2 nieuwe commisarisen van GS.
 • Een gesprek is gevoerd met de visitatiecommissie, die het beleid van GS moet onderzoeken. Hugo heeft hier een eigen, kritische bijdrage aan geleverd.
 • Diverse gesprekken hebben plaatsgevonden bij GS met enkele adviesraden.
 • Een werkbezoek werd afgelegd aan een renovatie wijk in Almere-Haven, de Hofmarken, om te zien hoe de renovatie verloopt en wat er nu wordt verbetert inzake duurzaamheid.
 • De werkgroep Social Media is opgericht en wordt vanaf december verder uitgebouwd.

Al met al een positief resultaat voor een beginnende huurdersvereniging! En één waar we met zijn allen trots op mogen zijn!


Blijf op de hoogte

Contact
 • Brouwerstraat 4a
  1315 BP Almere


  M: 06 - 23 27 44 99  

© 2020 Hugo Almere, All Rights Reserved

Volg ons!

Close

Op de hoogte blijven van alle HUGO nieuwtjes