Werving collega's

GEZOCHT: NIEUWSGIERIGE MENSEN MET PIT!

Hugo vertegenwoordigd alle 8250 verhuurde wooneenheden en hun huurders van GoedeStede en wil meer huurders en andere vrijwilligers betrekken bij het geven van adviezen en het maken van afspraken met GoedeStede en de gemeente Almere.
Iedereen kan meedoen!

Diverse werkgroepen zoeken leuke COLLEGA VRIJWILLIGERS!

Lijkt het je leerzaam, interessant, uitdagend of gewoon fijn, mee te werken aan een nieuw type huurdersorganisatie? Betrokken te zijn bij en leren wat de woningproblematiek in Almere met zich meebrengt?

Neem dan alvast hier een kijkje op mijn website voor een eerste indruk en sla de link op: www.hugoalmere.com

Wij zoeken nog versterking voor onderstaande VACATURES:

Lees verder

Hugo in het corona tijdperk

Beste huurders van Goede Stede,

Het is al weer even geleden, dat wij iets van ons konden laten horen.

Door de reorganisatie van ons automatiseringssysteem én het updaten van onze website in de afgelopen maanden, was het niet mogelijk veel te doen, maar achter de schermen is er hard gewerkt aan een nieuwe website: door huurders - voor huurders. We hopen U zo extra van dienst te kunnen zijn qua inhoudelijke informatie verstrekking. Ook kunt U ons nu vinden op Facebook, LinkedIn en Instagram. Als U de pop-up volgt op onze website komt U daar gemakkelijk. Mocht U alsnog informatie missen die U belangrijk vindt, laat U het ons dan weten! Op onze site vindt U al onze contact gegevens, evenals een link daarheen onderaan deze nieuwsbrief.

Aansluitend kwam het coronavirus op ons allen af. Ook binnen Hugo kregen wij ermee te maken, onze computerspecialist werd getroffen door het virus, en daardoor volgden ook weer de nodige weken stilstand.

Lees verder

Huurverhogingen 2020

Een inkijkje in het overleg proces:

Huurdersorganisaties zijn, via de overleg wet, adviesgerechtigd als het gaat om de jaarlijkse huurverhoging.

Wat zegt dat in de praktijk?
GS vraagt een advies aan Hugo voor de jaarlijkse verhoging via een adviesaanvraag, waarin beschreven staat hoe hoog de verhogingen zullen zijn.
Hugo geeft dan een advies op het GS voorstel. Het advies kan door GS overgenomen worden of, met redenen, afgewezen.

Deze procedure is voor Hugo niet voldoende, Hugo wil meepraten!
Daarom is er, reeds in een vroeg stadium, overleg geweest met GS, over het feit dat Hugo eerder in de voorbereidingen informatie wil hebben en wel op momenten dat er nog niets definitief is, zodat er nog ruimte is tot meedenken. Met andere woorden: wat Hugo zegt/voorstelt doet er dan nog toe. Dit alles heeft geleid tot een route die we hier graag beschrijven.

Lees verder

Prestatie afspraken 2020-2024

Hugo meldde in december 2019 dat de prestatie afspraken waren mislukt. Gelukkig is er niet stil gezeten en is het de huurdersorganisatie 3HO, waar Hugo deel van uit maakt, de gemeente Almere en de woningcorporaties de Alliantie, GoedeStede en Ymere gelukt om nu in april 2020 toch tot werkbare afspraken te komen om de problematiek van oa. het tekort aan huizen en daarmee lange wachttijden aan te pakken. Hierbij ligt de focus op nieuwbouw en de zorg om duurzaam samen te leven.

Lees verder

Huurders in actie tegen de verhuurderheffing

De huurders van Portaal, een corporatie met huizen in oa. 't Gooi en Nijmegen, gaan actie voeren tegen de verhuurderheffing. De huurdersorganisaties namen hiertoe het initiatief. Ze gaan de wijken in om huurders te vragen een petitie tegen de verhuurderheffing te ondertekenen.

Leendert de Bruin, voorzitter van de Vereniging Huurders Overleg Soest (VHOS): ‘Corporaties dragen gemiddeld zo’n drie maanden huur per jaar af aan Den Haag om de verhuurderheffing te betalen. Daar hebben wij een groot bezwaar tegen. Sommige corporaties komen geld te kort. Om het gat te dichten, verhogen ze daarom de huur.

Lees verder


Blijf op de hoogte

Contact
  • Brouwerstraat 4a
    1315 BP Almere


    M: 06 - 23 27 44 99  

© 2020 Hugo Almere, All Rights Reserved

Volg ons!

Close

Op de hoogte blijven van alle HUGO nieuwtjes