WoningNet

WoningNet is de organisatie die het systeem voor woonruimteverdeling in, onder andere Almere, onderhoudt. WoningNet zorgt ervoor dat verhuurders hun vrijkomende woningen kunnen publiceren en dat woningzoekenden op deze woningen kunnen reageren. WoningNet is niet betrokken bij het opstellen van regelgeving. Ook voert WoningNet geen zaken uit die rechtstreeks te maken hebben met woningverhuur. Een verhuurder is zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het tekenen van huurcontracten en het onderhoud van een woning.

Sociale huurwoningen
Om sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen heeft de gemeente regels opgesteld. Deze regels gelden voor heel Almere. Meer informatie over de regels vindt u in onze toelichting over de verdeling van woningen.

Lees meer

Wijzigen Huurcontract

Heeft u een huurcontract met GoedeStede en wijzigen uw persoonlijke gegevens, dan is het belangrijk dat u dit direct aan GoedeStede doorgeeft. Bijvoorbeeld wanneer u gaat samenwonen of scheiden.

Wilt u gaan samenwonen of komt iemand bij u inwonen?
Vraag dan toestemming aan met het formulier verzoek toestemming medehuurderschap. U kunt het vervolgens invullen en sturen naar GoedeStede, Postbus 10088, 1301 AB Almere.

Wilt u liever apart van elkaar wonen en staat u beiden als huurder op het huurcontract?
Dan kunt u een verklaring indienen voor afstand huurrechten (onder voorwaarden, maar geen instemming nodig van GoedeStede). Degene die bij ons blijft huren, heeft vanaf dan ook alle rechten en plichten. Vult U het formulier verzoek afstand huurrechten dan in. U kunt het vervolgens sturen naar GoedeStede, Postbus 10088, 1301 AB ALMERE

Lees meer

Huisbewaring

Bent u voor langere tijd afwezig en u wilt iemand op uw huis laten passen, dan kan huisbewaring een goede oplossing zijn. Het is belangrijk dit vooraf goed te regelen. U mag namelijk uw huurwoning niet zonder toestemming van GoedeStede in gebruik geven.

Een huisbewaarder is een persoon die met uitdrukkelijke toestemming van GoedeStede en onder bepaalde voorwaarden, tijdens uw verblijf elders, voor uw woning zorgt en eventueel daar verblijft. De periode van huisbewaarderschap kunt u voor maximaal 1 jaar aanvragen.

Vraag altijd toestemming aan vóórdat u uw woning verlaat. Het is niet mogelijk achteraf een aanvraag in te dienen. Als u al elders verblijft en de woning zonder toestemming in gebruik heeft gegeven, kan GoedeStede overgaan tot het ontbinden van de huurovereenkomst.

Lees meer

Van Groot naar Beter

Bent u 55 jaar of ouder, zijn de kinderen het huis uit en is uw huidige woning te groot voor u geworden? Dan is de verhuisregeling Van Groot Naar Beter misschien iets voor u.

VOORWAARDEN:

Om voor deze verhuisregeling in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U of uw partner zijn 55 jaar of ouder en:

  • Er zijn geen inwonende kinderen
  • U laat een woning achter met minimaal 3 slaapkamers. (een zolder met vaste trap geldt ook als kamer)
  • U staat ingeschreven bij WoningNet
  • Uw inkomen is maximaal € 42.436 (inkomensgrens sociale huur 2019)

Lees meer