Heeft u een huurcontract met GoedeStede en wijzigen uw persoonlijke gegevens, dan is het belangrijk dat u dit direct aan GoedeStede doorgeeft. Bijvoorbeeld wanneer u gaat samenwonen of scheiden.

Wilt u gaan samenwonen of komt iemand bij u inwonen?
Vraag dan toestemming aan met het formulier verzoek toestemming medehuurderschap. U kunt het vervolgens invullen en sturen naar GoedeStede, Postbus 10088, 1301 AB Almere.

Wilt u liever apart van elkaar wonen en staat u beiden als huurder op het huurcontract?
Dan kunt u een verklaring indienen voor afstand huurrechten (onder voorwaarden, maar geen instemming nodig van GoedeStede). Degene die bij ons blijft huren, heeft vanaf dan ook alle rechten en plichten. Vult U het formulier verzoek afstand huurrechten dan in. U kunt het vervolgens sturen naar GoedeStede, Postbus 10088, 1301 AB ALMERE