Rechten / Plichten

Wat mag u van GoedeStede verwachten en wat verwacht GoedeStede van u als huurder?

Voor u en GoedeStede is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud verkeert. De verhuurder en de huurder hebben hierbij allebei een aantal verplichtingen. Dit is wettelijk vastgelegd.

Wat doet GoedeStede
GoedeStede moet er voor zorgen dat de basis van de woning in orde is. GoedeStede voert alle grote onderhoudswerkzaamheden in en aan uw woning uit, zoals buitenschilderwerk, herstellen van kozijnen, plaatsen van een nieuwe CV ketel, et cetera. Daarnaast voert GoedeStede tussentijds allerlei kleinere reparaties uit, meestal naar aanleiding van een melding van de huurder. Bij een verhuizing wordt gekeken of alles in de woning in een goede en verhuurbare staat verkeert.

Wat doet u zelf?
De huurder heeft volgens de wet de zorgplicht voor de woning. Dat u zelf behangt, en het binnen schilderwerk doet, is meestal wel bekend. Dat u ook kleine reparaties moet verrichten aan bijvoorbeeld scharnieren, stopcontacten, smeren van sloten, een lekkende kraan etc., is minder bekend. Ook als door verkeerd gebruik of schuld iets kapot gaat, bent u daar als huurder verantwoordelijk voor.

In de brochure ABC van het onderhoud leest u welk onderhoud GoedeStede uitvoert en waar u als huurder verantwoordelijk voor bent.

U kunt een groot aantal onderhoudstaken door GoedeStede laten uitvoeren. Hiervoor sluit u een serviceabbonnement af.

Een lekkende kraan, een loshangend scharnier, een bel die het niet meer doet, een toilet dat blijft lopen. Het zijn allemaal ongemakken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen en die u zelf moet verhelpen. Deze ongemakken komen bovendien vaak op een ongelegen moment. Dat is vervelend. Nog vervelender is het als u zelf niet in staat bent het euvel te verhelpen. Voor al dit soort zaken biedt GoedeStede een service-onderhoudsfonds aan. Als u deelneemt aan deze service, dan kunt u voor het kleine onderhoud gewoon GoedeStede bellen. Een aannemer komt dan uw reparatieverzoek verhelpen.

Welk onderhoud?

Onder het service-onderhoudsfonds vallen de meeste onderhoudszaken, die voor rekening van de huurder zijn. In de brochure kunt u precies lezen welke zaken dat zijn. Schade die ontstaat door vorst, verkeerd gebruik of opzet van de huurder vallen overigens niet onder het fonds en blijven dus voor uw rekening. Als u zelf iets heeft veranderd in uw woning, blijft het onderhoud voor u zelf, ook al wordt of bent u lid van het service-onderhoudsfonds.

Kosten

Voor deelname aan het service-onderhoudsfonds betaalt u maandelijks € 5,58. (prijspeil 2018). Het bedrag kan elk jaar per 1 juli worden aangepast, gelijk met de huurverhoging. De bijdrage voor het service-onderhoudsfonds betaalt u tegelijkertijd met de huur, zoals de overige servicekosten. Als u een automatische huurbetaling heeft geregeld of een acceptgiro ontvangt, wordt het bedrag van de huur met de deelnamekosten door GoedeStede verhoogd. In andere gevallen dient u de deelnamekosten bij uw huur op te tellen.

Net als bij de huur moet u het service-onderhoudsfonds vooraf (voor de 1e van de maand) betalen. Als u de huur plus de bijdrage voor het service-onderhoudsfonds niet tijdig betaalt, kan GoedeStede besluiten om de uitvoering van de reparaties uit te stellen totdat u betaald heeft.

Op de website van GoedeStede kunt u zich, als u dat wilt, aanmelden voor een service abbonnement.

 


Blijf op de hoogte

Contact
  • Brouwerstraat 4a
    1315 BP Almere


    M: 06 - 23 27 44 99  

© 2020 Hugo Almere, All Rights Reserved