Op 18 september jl. hebben wij een avond gehouden in het Kardoes in Staatsliedenwijk, (het verslag van deze avond vindt u hier: Huurdersavond Kardoes 18-9-'19), waarop de huurders van GoedeStede konden aangeven hoe zij het wonen in hun wijk ervaren en wat er kan worden verbetert. Onderwerpen als veiligheid, schoonhouden, afval dumpen kwamen deze avond het meest aan bod.

Na overleg met GoedeStede en de gemeente Almere is afgesproken dat begin 2020 een wijkschouw zal worden gehouden in Staatsliedenwijk, om te kijken wat kan worden verbetert. Hierbij zullen aanwezig zijn: GoedeStede, Politie, Gemeente Almere, Hugo en afgevaardigden uit de wijk zelf.

Doordat de bewoners zich hebben uitgesproken op de bewonersavond, is het nu mogelijk om zaken heel snel op te pakken.
Wij houden jullie op de hoogte!