Graag wensen wij je namens alle vrijwilligers van Hugo op het einde van dit jaar: Fijne Feestdagen.
Voor het Nieuwe Jaar wensen wij je alle goeds en gezondheid en hopen op een goede samenwerking
in 2020.

Hugo
Dagelijks bestuur